गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी आपले सरकारच्या संकेतस्थळास (https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/) भेट दयावी.